Welkom bij het Hybride Werken Dashboard

De grootste uitdaging waar de coronacrisis organisaties voor plaatst, is de inrichting van het nieuwe normaal. Dit roept verscheidene vragen op, waaronder: hoe organiseer je werkprocessen zodanig dat medewerkers in een optimale verhouding thuis en op kantoor kunnen werken, zonder dat dit ten koste gaat van hun productiviteit, werk-privébalans, wij-gevoel en binding met de organisatie. Het Hybride Werken Dashboard haalt op overzichtelijke wijze de behoeften en ervaringen van medewerkers naar boven, vergelijkt deze met andere bedrijven in jouw sector en helpt je naar actie om een succes te maken van het hybride werken. Wil je weten hoe het er bij jouw organisatie voor staat? Meld je aan voor het Hybride Werken Dashboard!


Het Hybride Werken Dashboard toont het hele plaatje en geeft een volledig overzicht van de prestaties op vier niveaus (in oplopende mate van concreetheid):

1. OVERZICHT

HW INDEX: een gewogen indexcijfer op basis van 7 pijlers en 24 drivers van het hybride werken (rapportcijfer van 1-10) die we benchmarken met één of meerdere sectoren. Dit ene indexcijfer vertelt het hele verhaal (zoals de NPS) en maakt in één oogopslag duidelijk hoe je organisatie ten opzichte van de benchmarks presteert. Hiermee hou je vinger aan de pols en maak je de vooruitgang die je boekt zichtbaar.

<< Voorbeeld >>

2. INZICHT

HW PRESTATIE-INDICATOREN: inzichtelijke tabellen die de gehele performance op de 24 indicatoren gerubriceerd per pijler en daarmee alle sterktes en zwaktes ten opzichte van de benchmarks in het oog laten springen. Met dit overzicht in de hand kun je het hybride werken-beleid van je organisatie bijsturen om de sterktes te vergroten en de zwaktes te verkleinen.

<< Voorbeeld >>

3. PRIORITEIT

HW ACTIEDIAGRAMMEN: prioriteitenmatrices waarin de scores voor alle medewerkers (en per subgroep) worden afgezet tegen het belang dat de medewerkers hieraan geven. Zo wordt inzichtelijk op welke aspecten nu of in een later stadium actie ondernomen moet worden. Hiermee kun je de beperkte tijd en middelen die je ter beschikking staan effectiever en efficiënter inzetten.

<< Voorbeeld >>

4. DIEPGANG

HW INSIGHTS: kwalitatieve achtergrondinformatie die we verzamelen middels circa 5 diepte-interviews met vertegenwoordigers uit de medewerkerspopulatie. Hiermee voorzien we de uitkomsten van ‘beeld en geluid’ zodat je de cijfers gemakkelijker kunt interpreteren en in concrete acties omzetten.

<< Voorbeeld >>


Wat zijn de voordelen?

Eén Hybride Werken Index (HW-index) die de totale tevredenheid van alle medewerkers uitdrukt (een simpel rapportcijfer) plus afzonderlijke indices voor elke subgroep die je onderscheidt.

Door de database van onze Nationale Thuiswerk Monitor kunnen we jouw HW-indices benchmarken met je eigen sector en de worst- en best-of-class sectoren.

Door de beproefde combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken levert het dashboard betrouwbare cijfers waarmee je de voortgang kunt monitoren en toont het aan welke knoppen je kunt draaien en waar de grootste behoeften, kansen en verbeterpunten liggen.

Tegen een laag instaptarief krijg je een geavanceerd dashboard waarbij je zelf achter het stuur zit om het hybride werken stapje voor stapje en met aantoonbare resultaten tot een succes te maken.